DENMARK

CLICK ON THE THUMBNAILS TO SEE MORE

The Origins & History of Danish Stable Belts

Jyske Telegrafregiment
(Signal)
Norre Jyske Artilleriegiment
Kongens Artilleri Regiment
(The King's Artillery Regiment)
Bornholms Vaern
(Forces of Bornholm)
Haerens Materielkommando
(Army Material)
Sonderjyske Artilleri
(Artillery)
FN Cypern
(UN- Cyprus)
UN Personnel Related
to Shirbrig
Garderhusar Regiment
(Royal Hussars)
Intandenturkorpset
(Pay Corps)
Danske Artilleriregiment
(Tidl. Kronens Artilleri)
Prinsens Livregiment
(Prins Life Regt)
Sjaellandske Telegrafregiment
Haerens Ilsstotteskole
(Army Art. School)
Haeeens Flyvetjeneste
(Army Air Corps)
Sjaellandske Trainregiment
(Danilog) (Logistik Regt)
Dronningens Livregiment
(Queens Life Regt)
Hjemmevaernet
(Home Guard)
Zealand Home Guard
(2007)
Hjvd 42
(Home Guard District 42)
Jyske Ingeniorregiment
(Jutland Engineer Regt)
Forsvarets Laegekorps (FSU)
(Medical Corps)
Jyske Luftvaernsregiment (RA)
(Air Defenfe Regt)
Danske Livregiment
(Danish Life Regt)
Livgarden
(Life Guard)
Spejdereskadron BV
(Scout Sqn, Bornholm)
Armed Forces Bornholm
Fynske Livregiment
(Fynske Life Regt)
Trainregiment (JTRR)
(Logistik Regt of Jutland)
Danilog (Sjaellandske Trainregiment)
(Logistik Regt of Sealand)
Sjaellandske Livregiment
(Sealand Life Regt)
Sonderjyske Artilleriregiment
(Artillery)
Kongens Jyske Fodregiment
(Kings Jut. Regt. Of Foot)
Slesvigske Fodregiment
(Slesvigske Regt of Foot)
Jydske Dragonregiment
(Jutland Dragon)
Dronningens Artilleriregiment
(Artillery)
Generalstab (HOK, FKO MV.)
(General Staff)
Flyvevabnet
(Air Force)
2 Sqn II/Zealand Life
Danish International Brigade
Sjællandske Ingeniør Regt
(Zealand Engineer Regt)
Standard
Standard T-78 (1978)
Artillery Regiment
Army Combat School
Arctic Command
Army Intelligence
Centre


Home Page
Home Page